Chọn gói cước

Học Chi tiết Miễn phí Basic Premium Platinum

Xem Trên 10,000 video có phụ đề

Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

Học từ thông qua hoạt động nghe và đánh máy

Chỉ 2 video Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

Nói và có ngay đánh giá về phát âm của bạn

Chỉ 2 video Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

GoLive! Học trực tuyến một thầy một trò với giáo viên về bài video của bạn

- - 1 buổi sau mỗi 10 video Không giới hạn
Chọn » Chọn » Chọn »